Free Web Space | BlueHost Review  

                                      

        صفحه بعد<~

 

 

موضوع:  اشنايي با بورس اوراق بهادار                           

گرد اورنده:داوود كلهر

كلمه  بورس از نام خانوادگي شخصي به نام" واندر بورس " اخذ شده كه در اوايل قرن 15 در شهر بروژ كشور بلژيك مي زيسته و صرافان شهر در مقابل خانه او گرد مي امدند و به داد و ستد كالا مي پرداختند نام او بعدها به كليه مناطقي اطلاق شد كه محل داد و ستد پول و كالا و اسناد مالي و تجاري بوده است و بي شباهت به سابقه ايجاد بانك نيست زيرا افراد جهت مبادلات پولي روي نيمكت هاي  ميدان هاي قديمي مي نشستند.به همين دليل بعدها نام بانك از همان لغت بنك به معني نيمكت اخذ شده است.

 بورس اوراق بهادار تهران

 در سال 1346 تاسيس گرديد . هدف از تاسيس  ان تجهيز پس اندازهاي خصوصي  و تخصيص ان به سرمايه گذاري صنعتي و توليدي ميباشد .

سهامدار از خريد اوراق بهادار چه منفعتي مي برد؟

  نرخ بازده سرمايه گذاري=سود حاصل از سرمايه گذاري/مبلغ سرمايه

1)مبلغ دريافتي از بابت سود سهام

2)منفعت يا ضرر ناشي از افزايش قيمت سهام

برداشت شخصي:  با خريدن سهام عادي مي توان در برابر ريسم تورم در برابر خود مصونيت ايجاد كرد.زيرا با افزايش سطح عمومي قيمت ها انتظار مي رود كه سود شركت ها نيز افزايش يابد.افزايش قيمت سهام عادي مي تواند كاهش قدرت خريد پول را تا حدود زيادي جبران كند.اما اگر فرد سرمايه خود را در بانك پس انداز كند قدرت خريد سرمايه او به مرور زمان كاهش مي يابدو تنها بهره اندكي به سهام او تعلق مي گيرد. 

قيمت يك سهم تحت تاثير چه عواملي است؟

1)عامل دروني يعني وضعيت شركت هايي كه سهام ان ها در بورس مورد معامله قرار ميگيرد.

2)عوامل بيروني كه غالبا شركت ها بر ان كنترلي ندارند مانند عوامل اقتصادي و سياسي

ساعات كار تالار بورس:

معاملات بورس اوراق بهادار پنج روز در هفته به استثناي روزهاي تعطيل و پنجشنبه از ساعت 9 الي 12:30 انجام مي شود.

هزينه هاي خريد و فروش سهام

در معامله سهام هر يك از طرفين حد اكثر5/0درصد مبلغ مورد معامله را به عنوان حق العمل به كارگزار مي پردازند.علاوه بر حق العمل كارگزار طرفين معامله بايد 25/0ارزش معامله را به سازمان بورس اوراق بهادار پرداخت كنند. مبلغ حق العمل كارگزار نبايد از 5000ريل كمتر و از30 ميليون ريال بيشتر باشد.

سفارش خريد و فروش و انواع آن

سفارش : تقاضاي خريد يا فروش اوراق بهادار بوده كه توسط مشتريان به كارگزاران ابراز مي‏گردد و داراي قيمت و نوع سفارش است.
قيمت سفارش : قيمتي است كه توسط مشتري به كارگزار ابراز و به يكي از اشكال قيمت باز يا قيمت محدود مي‏باشد.
قيمت سفارش باز : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مي‏نمايد كارگزار داراي سفارش معامله با قيمت باز مي‏باشد.

 

 

قيمت سفارش محدود : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده حداكثر يا حداقل قيمت را براي سفارشات خود تعيين مي‏نمايد كارگزار داراي سفارش معامله با قيمت محدود مي‏باشد.
نوع سفارش : نوع اوراق بهاداري است كه توسط مشتري به كارگزار ابراز و به يكي از اشكال سفارش باز يا محدود يا مشروط مي‏باشد.
نوع سفارش باز : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده تعيين اوراق بهادار را به كارگزار واگذار مي‏نمايد كارگزار داراي سفارش باز مي‏باشد. در اين نوع سفارش مبلغ كل سفارش بايد مشخص گردد.
نوع سفارش محدود : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده نوع اوراق بهادار را مشخص نمايد كارگزار داري سفاش محدود مي‏باشد. در اين نوع سفارش نيز مبلغ كل سفارش بايد مشخص گردد.
نوع سفارش مشروط : در مواقعي كه خريدار يا فروشنده سفارش خود را تحت شرايط خاصي به كارگزار ابراز نمايد كارگزار داراي سفارش مشروط مي‏باشد. شرط در اين نوع سفارش بايد مصرحاًً قيد گرديده و امكان اجراي آن فراهم باشد.

 

كارگزار:--Broker

همانند نماينده خريدار و فروشنده عمل مي كند و موظف است سفارش مشتري را به بهترين قيمت انجام دهد.

نكاتي جالب و خواندني:

كارگزاران در بورس هاي بزرگ دنيا مانند بورس  وال استريت يا بورس نيويورك از علائم دست استفاده

مي كنند.به اين ترتيب كه موقعيت دست ها نشان مي دهد كه ايا يك كارگزار در حال خريد است يا فروش.

كارگزاران كف دستشان را براي خريدن به طرف خود و براي فروش به طرف شخص روبه رو مي گيرند.

انها با نگه داشتن دست هاي خود در موقعيت افقي كسر بالا يا پايين اخرين قيمتي كه با ان پيشنهادهاي خريد

يا فروش را انجام مي دهند علامت مي دهند. انگشتان دست در حالت عمودي تعداد قراردادهايي كه با ان قيمت قصد خريد يا فروش دارند را نشان ميدهد.

 

:E/Pنسبت

اين نسبت بازده جاري سهام را نشان مي دهد و در شرايط تساوي ساير عوامل هر چه اين نسبت بالاتر باشد

 سهام از موقعيت بهتري برخوردار خواهد بود.

E/P= قيمت بازار سهام/سود هر سهم

 

پرطرفدارترين سهام بورس ايران در يك سال گذشته:

توجه3/2 فعالان بورس تهران در يك سال گذشته فقط معطوف به داد و ستد سهام 32 شركت پذيرفته شده در بورس مي باشد.

 

 

 

تعداد خريدار(هزار نفر)

نام شركت

رديف

58

غدير

1

39

سرمايه گذاري بانك ملي

2

38.5

صدرا

3

38

ايران خودرو

4

33

سرمايه گذاري بانك ملي

5

28

سرمايه گذاري بو علي

6

26

سرمايه گذاري سپه

7

26

سيمان فارس

8

 25.1

توسعه صنعتي

9

 19.5

سرمايه گذاري ملت

10

شاخص كل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: (IND)

افزايش اين شاخص نشان دهنده رونق در اوضاع اقتصادي و كاهش ان گوياي بحران و ركود است.تغييرات شاخص كل سهام به دنبال تغييرات در مقدار سهام مورد معامله و تغييرات انها پديد

مي ايد . اين تغييرات ناشي از عوامل داخلي : وضعيت داخلي شركت ها وسود اوري و زيان دهي و عوامل برون سازماني مثل بحران سياسي و اقتصادي وجنگ ها و تهديد هاي سياسي منطقه اي است.

 

 

 

 

منتظر مطالب بعدي در مورد اصول تحليل بنيادي و تكنيكي باشيد